Общи условия на платформата

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА

ИЗПОЛЗВАНЕ на ПЛАТФОРМАТА megaparts.bg   

 

 

MEGAPARTS.BG и MEGAPARTS са запазени марки, като изключителното право за тяхното ползване принадлежи на търговското дружество "Мегапартс Маркет" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205522709, с адрес на управление: гр. София, ул. Резбарска № 55.

 

“Мегапартс Маркет” ЕООД - ЕИК: 202347231 - гр. София, ул. "Резбарска" 55, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.megaparts.bg.

 

MEGAPARTS със сайт megaparts.bg  е Маркетплейс платформа, на която търговци, сключили договор с MEGAPARTS,  предлагат своите стоки и услуги. Всички търговци подлежат на предварително одобрение от страна на MEGAPARTS. Платформата се явява собственост на “Мегапартс Маркет” ЕООД. В настоящите Общи условия “Мегапартс Маркет” ЕООД ще бъде идентифициран и със собствената си платформа - сайта megaparts.bg.

 

Всяко лице, което е заредило на браузъра си megaparts.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на megaparts.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

Ползвателите на услугите на megaparts.bg се съгласяват да получават седмичния бюлетин на сайта.

 

С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта megaparts.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от “Мегапартс Маркет” ЕООД и нейните Маркетплейс партньори.

 

Правила за одобряване на Маркетплейс партньори в megaparts.bg:

 

Megaparts.bg запазва изключителното право да избира партньорите, които да допуска да използват услугата Маркетплейс.

 

Продукти с етикет „Провери цена“

 

Платформата дава възможност на потребителите да отправят запитване за продуктите с етикети „Провери цена“ към всички регистрирани потребители на платформата MEGAPARTS Борса. След изпращане на запитване, продавачите от своя страна изпращат своите предложения до потребителя, публикувал запитването, който след това сам прави своя избор, избирайки най-добрата според неговите изисквания оферта.

 

Платформата предоставя услугата за потребителите, които купуват и продават на платформата, и по никакъв начин не се ангажира като страна по сделката. Платформата предоставя право на избор и начин на потребителите на сайта да стигнат бързо и лесно до всички възможни оферти на всички продавачи на авточасти в страната.

 

MEGAPARTS Борса не носи отговорност в случай на рекламация и не е страна по сключената сделка между купувач и продавач. При избора си на оферта, потребителят на сайта сам носи отговорност за сделките, които сключва с останалите потребители на платформата. MEGAPARTS си запазва правото да блокира акаунти на потребители с недобросъвестни практики, както и такива, нарушаващи Българското законодателство.

 

Плащания

 

Плащанията за услуги, предлагани чрез нашите партньори, се извършват в брой, с банков превод или пощенски паричен превод от лицензиран куриерски оператор.

 

 

 

Общи разпоредби

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Мегапартс Маркет" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

"Мегапартс Маркет" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

 

Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Мегапартс Маркет" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

 

 • Експресна доставка

  Експресна доставка

  Доставяме до всяка точка на България.

 • Нови части всеки ден

  Нови части всеки ден

  Ежедневно зареждаме нова стока.

 • Проверено качество

  Проверено качество

  Авточасти с гаранция.

 • Право на връщане

  Право на връщане

  14 дни на право на връщане на всяка поръчка.