За консултации и поръчки: 0700 301 77, 02 437 32 48
Нямате регистрация?
Регистрация
0.00 лв.
Нямате продукти в количката.
0
Нямате регистрация?
Регистрация Контакти
Нямате продукти в количката.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на интернет страницата www.megaparts.bg

 

Уважаеми Клиенти,
м
оля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.megaparts.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане от потребителите на сайта.

С поставянето на отметка, че приема общите условия, Потребителят се съгласява, че е съгласен с тях и че МЕГАПАРТС е предоставил информацията по чл. 47 съгласно чл. 48 от ЗЗП, като е предоставил възможността на Потребителя настоящите ОУ да бъдат съхранени от него на траен носител или в цифров вид на собствен компютър.

 

1. MEGAPARTS.BG е запазена търговска марка, собственост на "МЕГАПАРТС ЕВРОПА" ЕООД, адрес гр.София,  ул. Резбарска № 55, ЕИК: 204132122


2. Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.


3. Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин МЕГАПАРТС указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване и отказ от приемане на рекламация или технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение!

 

4. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между "МЕГАПАРТС ЕВРОПА" ЕООД с ЕИК 204132122, Телефон 0700 301 77, 02 437 32 48, E-mail office@megaparts.bg,

наричано по-долу за краткост „МЕГАПАРТС” от една страна и от друга страна -  Получателят /-ите/ на стоки (наричан „Потребител /-и/”), които се предоставят чрез домейн: www.megaparts.bg,  наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

5. Лични данни.

5.1. С настоящите Общи условия МЕГАПАРТС уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. 

5.2. На страницата www.megaparts.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. МЕГАПАРТС гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

5.3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от МЕГАПАРТС за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5.4. МЕГАПАРТС  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. МЕГАПАРТС  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

5.5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на МЕГАПАРТС при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

5.6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от МЕГАПАРТС на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане изплащане с кредит.

 

6. Потребител на сайта е лице съгласно параграф 13, т. 1 от ЗЗП.
"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

7. Стоки. Цени на стоките.
7.1. MEGAPARTS.BG е електронен магазин за нови и втора употреба авточасти и консумативи с постоянно поддържана складова наличност от над 10 000 000 артикула в мрежа от над 85 собствени и партньорски магазини, складове и автосервизи в цялата страна.

7.2. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.megaparts.bg

7.3. Електронният магазин www.megaparts.bg предлага нови авточасти/консумативи. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6  от ЗЗП за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 – 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани.

7.4. Цените на стоките в сайта са посочени в лева с включени всички данъци и такси, както и са включени 5 % разходи за опаковка. Предвид ползването на куриерска фирма за транспорт, с цел достигане на стоките в изрядно състояние, ние опаковаме по специален начин доставяните стоки.

7.5. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. 

7.6. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 

7.7. МЕГАПАРТС си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 

 

8. Минимална стойност на поръчка.

Приемат се поръчки само на стойност надвишаваща 10,00 лв.

 

9. Поръчки

9.1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на МЕГАПАРТС. Регистрацията в сайта е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.megaparts.bg предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в настоящите Общи условия.

9.2. След като си направите регистрация на сайта на МЕГАПАРТС, изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Авточасти” на сайта или чрез използване на търсачката. 

9.3.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална Количка за пазаруване/, натиснете бутона „Поръчай (поръчка със задължение за плащане)”. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /Количка/.

9.4.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Количка”. До него вдясно е изписан броят на добавените в Количката продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид.

9.5. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Поръчай”, след като посочите със стрелката на мишката бутон “Количка” или като отидете в долната част на страницата ще видите бутони “Поръчай” и “Купи на лизинг”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена.

9.6. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "МЕГАПАРТС ЕВРОПА" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С финализирането на поръчката, чрез натискане на бутона "Поръчай” или “Купи на лизинг”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Количка” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила. В случай на натискане на бутона “Купи на лизинг” това действие има правно обвързваща сила след като Потребителят е одобрен от отпускащата кредит институция.

9.7. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, МЕГАПАРТС има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя.

9.8. Ако е необходимо, служител на МЕГАПАРТС ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

 

10. Срокове и цени за доставка.
10.1. За град София:

10.1.1. Поръчки, направени до 12:00 часа,  се изпълняват в рамките на същия или следващия работен ден.
10.1.2. Доставки се правят в рамките, очертани от Околовръстния път на град София, и се извършват с автомобили на МЕГАПАРТС, като доставките се извършват до адрес посочен от Потребителя.

10.1.3. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя, като цената е 9,70 лв. (До адрес)

10.1.4. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя, като цената е 6,90 лв. (До магазин на МЕГАПАРТС)
10.1.4. Приемат се поръчки само на стойност надвишаваща 10,00 лв.

10.2. За гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр.Варна, Стара Загора, Хасково, Димитровград и гр. Бургас:

10.2.1. Поръчки, направени до 12:00 часа,  се изпълняват в рамките на същият или следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни.
10.2.2. Доставки се извършват с автомобили на МЕГАПАРТС, като доставките се извършват до адрес посочен от Потребителя.

10.2.3. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя/Получателя, като цената се изчислява:

Тарифа на МЕГАПАРТС за доставка на стоки

до 2 кг

над 2 до 5 кг

над 5 до 10 кг

над 10 до 15 кг

над 15 до 20 кг

9,70 лв.

11,40 лв.

16,50 лв.

21,60 лв.

25,20 лв.

 

 

 

 

 

 

за пратки над 20 кг. до 50 кг.

за пратки над 50 кг. до 100 кг.

за пратки над 100 кг.

25,20 лв.+0,70лв. за всеки кг. над 20 до 50 кг.

46,20 лв.+0,67лв. за всеки кг. над 50 кг.

79,70 лв.+0,65лв. за всеки кг. над 100 кг.

 

 

 

 

10.2.4. Приемат се поръчки само на стойност надвишаваща 10,00 лв.

10.2.5. При невъзможност за доставка с автомобили на МЕГАПАРТС, поръчаната стока е възможно да бъде изпратена по куриер, като обявената цена за доставка няма да бъде надвишена.

10.3. Доставки за страната:
10.3.1. Поръчки направени до 17:00 часа, се изпращат чрез куриерска фирма ЕКОНТ в рамките на същият или на следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни.
10.3.2. Пратките се изпращат за сметка на Потребител/получател.
10.3.3. Цената на доставката се определя от куриерската фирма ЕКОНТ и е според теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на ЕКОНТ.
10.3.4. Цените за доставка, които се калкулират на сайта http://www.econt.com/tariff-calculator/ при извършване на поръчката от Ваша страна, са ориентировъчни. Възможно е да има разлика в крайната цена на куриерската услуга, която се определя от ЕКОНТ, а не от наша страна. 
10.3.5. Приемат се поръчки само на стойност надвишаваща 10,00 лв.
10.4. МЕГАПАРТС не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от МЕГАПАРТС обстоятелства.
10.5. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми МЕГАПАРТС на Телефон 0700 301 77, 02 437 32 48.
10.6. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и МЕГАПАРТС не бъде незабавно уведомен на Телефон 0700 301 77, 02 437 32 48, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
10.7. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
10.8. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, МЕГАПАРТС се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
10.9. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на МЕГАПАРТС на
Телефон 0700 301 77, 02 437 32 48., съгласно т. 10.4 от ОУ.
10.10. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.
10.11. В случай, че Потребител се възползва от опцията “Преглед, тест и избор на стока”, и в изпратената от нас доставка има повече от един артикул, клиентът може да върне избрана част, която счита за несъответстваща, като я изпрати на адрес:

гр. София, ул. “Резбарска” № 55, придружена с формуляр за връщане. Формуляр за връщане може за изтеглите ТУК.
Наш служител го разглежда и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчана стока.
 

11. Плащане.
11.1. Методът за плащане на поръчани стоки доставени от нас е в брой, а по куриер е чрез наложен платеж.
11.2. Всеки Потребител, който желае да закупи чрез сайта стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
11.2.1. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Потребител, чиято конкретна поръчка е с обща цена (без цената на доставка), равна или по–голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само чрез сайта на МЕГАПАРТС посредством задействане на бутон “Купи на лизинг”, след което се следва предвидената процедура.
11.2.2. Условията, на които Потребителя следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. МЕГАПАРТС не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. МЕГАПАРТС не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.

11.2.3. Доставката на закупени на изплащане, чрез сайта стока/и, се извършва само след като МЕГАПАРТС бъде уведомен от кредитната институция, че Потребителя е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 4 (четири работни) дни и започва да тече от момента, в който МЕГАПАРТС получи уведомлението по предходното изречение и свърже се с Потребителя. При получаване на заявените стока/и, Потребителя подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят/Потребител подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от Потребителя в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

12. Гаранция. Рекламация.

12.1. МЕГАПАРТС не дава гаранция за закупени части/продукти/консумативи, накратко СТОКИ, втора употреба. Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид задължително условие в т. 3 от настоящите ОУ, за необходимостта за наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация.
12.2. Закупена стока от електронен магазин МЕГАПАРТС, може да бъде рекламирана само ако е придружена с протокол от техническо компетентно лице монтирало стоката в сервиз и/или от сертифицирано техническо средство за измерване годността на закупената стока, с които се установява несъответствието на стоката, съгласно условието на т. 3 от настоящите ОУ.

 

13. Условия за връщане. Право на отказ

Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

13.1. Право на връщане имат само физически лица влизащи в категорията “потребител” съгласно параграф 13, т. 1 от ЗЗП, в срок до 14 календарни дни от получаване (влизане във владение) на закупени стоки чрез интернет страницата на МЕГАПАРТС.

13.2. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на закупените и доставени стоки.

13.3. При връщане на стока, предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и не по-късно от 14 дни
13.4. Връщането на продуктите се извършва в комплект с платежен документ и попълнен формуляр на адрес: гр.  София
ул. “Резбарска” № 55. Наш служител извършва проверка и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчана стока.
Формуляр за връщане може за изтеглите ТУК

13.5. Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 или 25 лева, в зависимост от тарифата на куриера, според разстояние, тегло и обем на доставената стока.
Точната стойност на разходите за връщане можете да проверите, ако пазите документите по извършената доставка на поръчаната стока или на следния адрес: http://www.econt.com/tariff-calculator/.
Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор, ще извършим възстановяването на заплатената сума, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителя поема преките разходи по връщане на стоките.
13.6. Стоки, за които МЕГАПАРТС може да откаже частично или изцяло връщане на заплатени суми.
Това са износващи се части/детайли и/или консумативи, като дискове, накладки, акумулатори, ремъци; брезенти и гюруци; изходящи тръбопроводи; шумозаглушители; катализатори, гуми, джанти и всякакви други нетрайни и износващи се авточасти и аксесоари, които в процес на монтаж/демонтаж или експлоатация се изхабяват и/или овехтяват. Това са части подложени на изхабяване, износване и ръжда по автомобила, износване/овехтяване на детайли, компоненти, възли и агрегати на двигатели, системи за сигурност, скоростни кутии, ходова част, електроника, шасита, кормилна уредба, горивна система, спирачна система, силово предаване, електрообзавеждане, както и всякакви видове технически (механични и електрически) увреждания, които могат да се квалифицират като повреда, настъпила при монтаж/демонтаж и експлоатация след монтаж на МПС.
13.7. При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, МЕГАПАРТС ще прецени индивидуално за всеки случай, дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването или да се откаже изцяло връщане на заплатената сума.
В последния случай, клиентът остава собственик на заплатеният продукт и при желание от негова страна може да го получи, като лично го вземе от наш склад-магазин в гр. София или заплати, чрез наложен платеж разходите за повторното му изпращане, след направен отказ за връщане на заплатената сума от наша страна. При частичен или пълен отказ за възстановяване на сума, клиентът ще бъде уведомен писмено.
13.8. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Намалената стойност се определя от МЕГАПАРТС, чрез съставяне на протокол за нанесени щети по стоката довеждащи до намалена стойност.
13.9 Съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, Потребителят заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.
Формулата по която се изчислява пропорционалната сума е:
Р = К1 – ((К1* К2)/14) * М, където:
Р е преоценената стойност на върнатата стока. Това е сумата, която ще бъде възстановена на Потребителя;
К1 е цената на стоката от сайта;
К2 = 0,5 е коефициент на намалена стойност за преоценка на стоката поради овехтяване/ползване. Този коефициент е съобразен с изчисленията за обезщетенията за изплащане щети по застрахователни събития за нови части, съгласно пазарните или каталожни цени на оригинални части за съответната марка МПС, с прилагане на коефициент на овехтяване от 0.5 за МПС над 4 до 7 години, съгласно общите условия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
М е броят дни до настъпване на събитието по чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, включително.
13.10. Потребителят следва да знае, че формулата по т. 13.9. дава резултат на половина на заплатената сума в случай на възстановяване  след изтичането на 13-ят и настъпването на 14-ят ден от правото на отказ.
13.11, Потребителят следва да знае, че стойността на стоката се намалява с 3,57 % за всеки ден в негово владение, ако желае да се възползва от правото си на отказ, в случай на обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, съгласно формулата по т. 13.9. от ОУ.
13.12. Съгласно т. 7.3 от Общите условия, за поръчани и с разрушена оригинална опаковка/стикери/маркери поставени от  производителя на нови части или консумативи, Потребителят не може да упражни право на отказ съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6  от ЗЗП за същите (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 – 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани. Разрушаването на оригиналната опаковка/стикери/маркери довежда до автоматичното им категоризиране като части/консумативи втора употреба.
13.13. За всеки върнат продукт се изготвя протокол, в който се вписва, наличие на разрушена оригинална опаковка, нарушена опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери. Наличието на което и да е от изброените в предното изречение е повод за пълен или частичен отказ за възстановяване на заплатени суми.
13.14 В случай на нарушена цялост на специалната опаковка за многократно опаковане се приспадат 5 % от стойността на обявената цена на стоката на сайта, съгласно чл. 55, ал.4 и ал. 5 от ЗЗП.

13.15. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор и сте върнали доставеният продукт в наше владение, в срока по т. 13.2., т. 13.3. и т.13.5., и без изброените недостатъци в т. 13.6., т. 13.7., т. 13.8., 13.9. и т. 13.14 от Общите условия , ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас.
13.16. Условия за връщане на продукти закупени на лизинг.
Продукти закупени на лизинг могат да бъдат върнати, като договорът за лизинг се прекратява, съгласно условията в него.
13.17. Условия за връщане без гр. София.
Продукти доставени от нас или с куриерска фирма Еконт се връщат чрез куриерска фирма Еконт, като разходите са за сметка на Потребителя, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЗП и задължително се предоставя опцията “Преглед, тест и избор на стока”.
13.18. Условия за връщане за гр. София.
Връщането на закупени продукти доставени по т.10.1 от ОУ се осъществява лично, в комплект с платежен документ и попълнен формуляр на адрес: гр.  София ул. “Резбарска” № 55.
Пратки по куриерски фирми изпратени от гр. София няма да се приемат и няма да се считат за валидно изпълнени условия по връщане на стока.
Наш служител го разглежда и констатира изпълнението на условията за връщане на поръчан продукт.

Формуляр за връщане може за изтеглите ТУК

14. Не могат да бъдат връщани стоки, предлагани/взети от партньори на МЕГАПАРТС. Всеки партньор спазва неговата политика за връщане.